Historie

 

   Statek pochází z roku 1875, Josef Mrázek (tehdejší starosta sousední vesnice Dražice) jej zakoupil roku 1920 jako věno svému synovi Antonínu Mrázkovi a jeho nastávající manželce Alžbětě Vrškové od neznámého majitele. Statek prošel menšími úpravami a dlouhá léta sloužil jako zemědělská usedlost. Roku 1942, byla k objektu přistavena hospodářská stodola. Po jeho smrti se statek již nevyužíval a značně zchátral. Roku 2005 začali současní majitelé rodina Šaškova s rozsáhlou rekonstrukcí, statek tak zůstává od roku 1920 v rodině.